Wykorzystanie druku

Druk służy nam już przez wiele lat. W tym czasie jego rola oraz powszechność stopniowo ulegały zmianom. W dzisiejszych czasach również możemy dokonać podziału druku ze względu na cel w jakim go stosujemy. Rozróżnia się druk używany do akcydensów, czasopism i pism, broszur oraz opakowań. Akcydensy są to skrawki papieru używane w różnych celach. Należą do nich zarówno banknoty jak i wysyłane okolicznościowo kartki. Do akcydensów zaliczyć można również etykiety, znaczki, mandaty oraz afisze i wizytówki. Zasięg akcydensów jest więc jak widać dość szeroki i obejmuje druk mający naprawdę odmienne przeznaczenie, jednak jedynym co ich łączy jest mały format. Kolejny rodzaj przeznaczenie druku to opakowania. Pełni ono nie tylko funkcję zabezpieczenia danej rzeczy przed niekorzystnymi czynnikami, ale również wabi klienta swoją estetyczną i atrakcyjną formą. Rozróżnia się opakowania pojedyncze, zbiorcze oraz transportowe. Druk używany jest również w celach wydawania broszur i czasopism. Pierwsze z nich to wyroby małej formy, składające się maksymalnie z 48 stron. Druk jest również oczywiście niezbędny do produkcji takich wyrobów poligraficznych jak różnego rodzaju oraz formatu książki i czasopisma.

Dodaj komentarz